Veel gestelde vragen over de collecte

Het anwoord op veel gestelde vragen over de collecte vind je hieronder. Heb je nog een andere vraag over de collecte? Stuur gerust een mailtje naar collecte@rodekruisgouda.nl. We beantwoorden je vraag graag.

De eerstvolgende collecte vindt plaats van 16 tot en met 22 juni 2019, tijdens de Rode Kruis Week. Deze data zijn altijd terug te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving op www.cbf.nl.

Ja, collecteren is voor jong en oud. Alleen voor kinderen onder de zestien jaar geldt dat zij onder begeleiding van een volwassene moeten collecteren.

Eén collecteronde kost ongeveer twee uur van je tijd. Collecteren gebeurt bij voorkeur tussen 18.00 en 20.30 uur op een doordeweekse dag of op zaterdag overdag.

Ja, zolang het maar tijdens de Rode Kruis Week is.

Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.

De opbrengst van de collecte gaat volledig naar het werk van het Rode Kruis in de Goudse regio.

Nee, 100% van het opgehaalde geld gaat naar de hulpverleningsactiviteiten van de Goudse afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur.

Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om het geld te werven, binnen de perken blijven. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, folders en jaarverslagen.

De collecte alléén is onvoldoende om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Uitsluitend een brief met een acceptgiro is dat ook. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van collecte en de brief de hoogste opbrengst oplevert. Voor collectanten zou het vervelend zijn om aan de deur te horen, ‘Sorry, ik heb al de acceptgiro van het Nederlandse Rode Kruis ingevuld’, daarom valt de brief pas op de laatste zaterdag van de Rode Kruis Week bij de donateurs op de deurmat.