Opleiding Noodhulpteams

DAG EN NACHT PARAAT

Noodhulpteams

Ook bij rampen en grote incidenten maakt
het Nederlandse Rode Kruis haar belofte waar:
onze vrijwilligers helpen professioneel en direct.

Opleiding Vrijwilliger Noodhulp

Het Rode Kruis helpt mensen in noodsituaties, ver weg en om de hoek. Dat doen we met heel veel vrijwilligers. Zij staan dag en nacht klaar om het verschil te maken wanneer het erom spant. Vanaf 2016 zullen we met nieuwe noodhulpteams de professionele hulpdiensten ondersteunen. Daarvoor zijn we op zoek naar verantwoordelijke en deskundige vrijwillige hulpverleners.

De noodhulpteams komen in actie bij grote ongevallen en calamiteiten en houden zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van ambulancepersoneel en andere medische professionals. Bij de uitoefening van je taken werk je in georganiseerd verband waarbij je wordt aangestuurd door een teamleider. Je zorgt met je team voor het inrichten van een verzorgingslocatie en voert zelfstandig en ook in teamverband eerste hulphandelingen uit. Daarnaast assisteer en begeleid je slachtoffers van de verzorgingslocatie naar het gemeentelijk opvangcentrum.

Deelnemers aan de basisopleiding Noodhulp moeten naast een diploma eerste hulpverlener ook de leerroute Evenementenhulpverlening hebben gevolgd. Ook wordt van de vrijwilligers verwacht dat zij zich regelmatig inzetten als hulpverlener op een eerste hulppost bij evenementen. Zo kunnen ze hun vaardigheden in de praktijk blijven oefenen en zijn ze te allen tijde goed voorbereid en inzetbaar bij rampen. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats om na te gaan of de deelnemer voldoet aan het functieprofiel.

De module Noodhulp bestaat uit zes dagdelen en wordt afgesloten met een examen. Tijdens deze opleiding komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
•  Samenwerking en aansturing
•  Organisatie verzorglocatie
•  Medische ondersteuning
•  Overdracht en nazorg

Scholing en vaardigheden worden op pijl gehouden door inzet bij evenementen, bijscholingen en (systeem)oefeningen samen met de ambulancediensten. Bij gebleken geschiktheid en nadat je de basisopleiding succesvol hebt afgerond kun je een opleiding tot teamleider volgen.