Opleiding Evenementenhulp

VAN SPLINTER TOT ALCOHOL EN DRUGS

Evenementenhulp

Wanneer een leuk dagje uit
ineens groot nieuws wordt
is het Rode Kruis paraat.

Opleiding Vrijwilliger Evenementenhulp

Binnen de regio zijn veel (sport)evenementen waar het Rode Kruis de eerste hulp verzorgt. Als vrijwilliger verleen je tijdens deze evenementen eerste hulp. Indien nodig draag je de zorg over aan professionele hulpverleners.

Deelnemers aan de leerroute Evenementenhulp dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma eerste hulp ‘uitgebreid’ of een gelijksoortig diploma. Daarnaast dient er een intakegesprek plaats te hebben gevonden met de districtscoördinator Evenementenhulp waarbij is gekeken of de deelnemer voldoet aan het functieprofiel.

De leerroute evenementenhulp bereidt vrijwilligers voor op hun taken tijdens een evenement. De leerroute bestaat uit 2 basismodules en een aantal verdiepingsmodules.

Module 1 – Eerste hulp bij evenementen gaat in op het begrip ‘evenement’, methodisch eerste hulpverlenen en samenwerken in gecoördineerd verband. De duur van de module bedraagt 3 dagdelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het lesmateriaal vooraf hebben doorgenomen.

Module 2 – Hulpverlenen bij grootschalige evenementen gaat in op de organisatie van een evenement, het omgaan met lastig gedrag, hoe te handelen bij calamiteiten en het samenwerken met ketenpartners. De duur van de opleiding bedraagt 3 dagdelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het lesmateriaal vooraf hebben doorgenomen.

De verdiepingsmodules worden aangeboden afhankelijk van het risicoprofiel van een evenement zoals alcohol- en drugsmisbruik, wandelletsel, sportletsel en eerste hulp aan kinderen. Ook ter verrijking van de vaardigheden worden nog een aantal modules aangeboden zoals handelen bij meerdere gelijktijdige slachtoffers en het transporteren van slachtoffers bij evenementen.