DAG EN NACHT PARAAT

Noodhulpteams

Ook bij rampen en grote incidenten maakt
het Nederlandse Rode Kruis haar belofte waar:
onze vrijwilligers helpen professioneel en direct.

Grote ongevallen en rampen komen ook in Nederland voor

De vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam zijn overbekende voorbeelden. De hulpverlening is in zulke gevallen uitstekend geregeld in Nederland. Ambulances zijn snel ter plaatse en zo nodig komt er een traumahelikopter ter plaatse. De hooggekwalificeerde, professionele hulpverleners geven de best denkbare zorg.

Maar wat als er nu tien of vijftig of meer dan honderd mensen op hetzelfde moment behandeld moeten worden? Ja, ook dan wordt de best denkbare zorg geleverd want dan krijgen de professionele hulpverleners ondersteuning van vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis. Hulpverleners van het Nederlandse Rode Kruis vormen dan een Noodhulpteam dat zich primair op de lichtgewonde slachtoffers richt. In Nederland zijn er vijfentwintig van deze teams, één per veiligheidsregio.

De vrijwilligers van het noodhulpteam werken nauw samen met andere professionals

Zodra de leden van ons Noodhulpteam slachtoffers van een incident hebben verzorgd, kunnen deze mensen (indien ze niet naar een ziekenhuis hoeven) zelfstandig hun weg vervolgen of (indien nodig) gebruik maken van de opvanglocatie van de gemeente. De leden van de Noodhulpteams kunnen de slachtoffers dan overdragen aan onze hulpverleners van Bevolkingszorg. Ook vervullen de Noodhulpteam vrijwilligers een belangrijke signalerende rol. Wanneer zij vermoeden dat een slachtoffer verslechtert, kunnen zij direct de juiste professionele hulp inschakelen.

Overal in Nederland dag en nacht inzetbaar

Een Noodhulpteam bestaat uit een kleine veertig gecertificeerde hulpverleners en is vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week inzetbaar. Bij een daadwerkelijke inzet bestaat het Noodhulpteam uit acht hulpverleners waaronder een teamleider en een chauffeur. De Noodhulpteams zijn een zelfstandige Rode Kruis-eenheid, maar werken op een rampterrein onder verantwoordelijkheid van de Officier van Dienst Geneeskundig, een leidinggevend ambulancefunctionaris. Ook werken ze nauw samen met andere zorgprofessionals zoals ambulancepersoneel en artsen.