VOOR DE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN

Bevolkingszorg

Wanneer mensen ineens hun huis uit moeten
of juist niet meer thuis kunnen komen,
ook dan helpt het Rode kruis direct.

Soms moeten mensen hun huis uit of komen ze niet meer thuis

Soms moeten mensen hun huis uit, bijvoorbeeld bij een grote brand. Of een computerstoring bij de spoorwegen leidt ertoe dat grote aantallen mensen ineens niet meer thuis kunnen komen. Niet iedereen lukt het dan een overnachting te regelen.

De gemeente kan in die gevallen een beroep doen op het Nederlandse Rode Kruis. Vrijwilligers en beroepskrachten staan vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week klaar om hulp te verlenen bij rampen en calamiteiten. De dienst Bevolkingszorg zorgt na een evacuatie of ontruiming voor opvang van de getroffenen en voorziet ze van primaire levensbehoeften en een troostende arm.

De zorg voor getroffenen van een ramp of calamiteit is de belangrijkste taak van onze hulpverleners. Zij staan dan ook klaar om mensen op te vangen in een opvanglocatie waar zij voor de getroffenen op dat moment het eerste aanspreekpunt zijn en hulp bieden waar nodig. Daarnaast kan onze hulp bestaan uit bijvoorbeeld het distribueren van primaire levensbehoeften en het verplaatsen van getroffenen.

Even laten weten dat het goed met je gaat

In tijden van een ramp of crisis is het ook belangrijk om goed te communiceren met getroffenen, hun verwanten en het algemene publiek. Er komen dan veel vragen los. Het Rode Kruis kan hierbij ondersteunen en zowel verwanten als publiek antwoord geven op hun vragen. Verder heeft de dienst Bevolkingszorg een belangrijke taak tijdens een ramp of calamiteit bij het registreren van hulpvragen van getroffenen en het beschikbare hulpaanbod.

Laat tijdens een noodstituatie een bericht achter op ikbenveilig.nl zodat familie en vrienden meteen weten dat je veilig bent. Een kleine moeite die veel ongerustheid kan wegnemen!

Tussen het Nederlandse Rode Kruis en de gemeenten en veiligheidsregio’s zijn daar tevoren afspraken over gemaakt, die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Alles om te zorgen dat ook in moeilijke omstandigheden niemand aan zijn lot wordt overgelaten.